Książka w plecaku Czytanie w trawie Sesja naukowa Semi Line Cup WOŚP CEMS

„Po co nam książki?”

Jesteśmy szczęsliwi z każdej akcji, która odpowiada naszej wizji pracy społecznej. Dlatego nie wahaliśmy się ani chwili i wsparliśmy Muzeum Literatury i Bibliocreatio przy organizacji konkursu i sesji naukowej "Po co nam książki?". Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału!


Etap 1: Konkurs przeprowadzony w warszawskich szkołach podstawowych

• Dla uczniów klas 0-III konkurs plastyczny na temat: „Książka i ja”. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice. Wybrane przez szkoły (biblioteki) prace będą nagrodzone i wyeksponowane podczas uczniowskiej sesji naukowej w Muzeum Literatury
• Dla uczniów klas IV-VI konkurs na wypowiedź pisemną. Praca ma odpowiadać na pytanie „Po co nam książki?” i mieścić się na jednej stronie standardowego maszynopisu.
Autorzy prac wybranych przez szkoły (biblioteki) zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w sesji, do odczytania swoich prac oraz otrzymają nagrody rzeczowe.


Etap 2: Uczniowska sesja naukowa

Odbędzie się 17 maja 2012 r. w Muzeum Literatury. Podczas sesji głos będą zabierać profesorowie i młodzi czytelnicy – autorzy nagrodzonych wypowiedzi. Spotkaniu będzie towarzyszyć prezentacja najciekawszych prac prac plastycznych przygotowanych przez uczniów, a także warsztaty ilustratorskie i muzyczne.
Uczniowska sesja naukowa będzie wydarzeniem połączonym z wystawą „Pimpuś Sadełko na 102! Maria Konopnicka in memoriam”, otwierającą w Muzeum cykl spotkań najmłodszej publiczności z wybranymi dziełami literatury dziecięcej.


Kontakt:

Szkoły oraz biblioteki biorące udział w konkursie prosimy o przeprowadzenie eliminacji, wybranie trzech najlepszych prac
i przesłanie ich do Muzeum z podaniem nazwy szkoły imienia, nazwiska i wieku autora pracy.

Nasz adres:
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Rynek Starego Miasta 20
00-272 Warszawa
www.muzeumliteratury.pl

Termin nadsyłania prac – do końca kwietnia 2012. Decyduje data stempla pocztowego.
Osoba koordynująca projekt:
kustosz Piotr Prasuła
Tel. kom. 790 308 306
Dział Naukowo-Oświatowy
Tel. (22) 831 76 91